แคปชั่นเดือนสิงหาคม มาใหม่สุด ๆ ไม่ชอบหน้าร้อน ไม่ชอบหน้าฝน ชอบแค่หน้าเธอ